กฎระเบียบ

1.  ผู้ใช้สามารถลงโฆษณาได้เพียงหนึ่งโฆษณาต่อสินค้าหนึ่งรายการ

2.  ผู้ใช้สามารถสมัครได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งท่าน

3.  ห้ามลงประกาศซ้ำกัน (spam) หนึ่งประกาศต่อหนึ่งหมวดหมู่เท่านั้น

4.  การลงโฆษณาจะต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองในราชอาณาจักรไทย

-    ห้ามลงโฆษณาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์,สินค้าที่ห้ามจำหน่ายในประเทศไทย,ยาเสพติดและยาสูบ,อาวุธต้องห้าม,การพนัน,สิ่งลามกอนาจาร,สิ่งของโจรกรรม,สารเคมีต้องห้าม,ชิ้นส่วนร่างกายและอวัยวะ,การขายบริการทางเพศ,พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์

6.  ห้ามลงโฆษณาเนื้อหาและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพหริอมีการเสียดสีและก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมหรือเป็นความเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย

7.  Thai QC สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือยกเลิกเนื้อหาและรูปภาพที่ได้ลงประกาศไว้ หากพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบหรือมีความไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

8.  Thai QC  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.  Thai QC  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าการใช้บริการหรือลงประกาศตลอดจนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์นี้ เป็นการที่ผู้ใช้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ Thai QC ได้กำหนดไว้ดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ